اشتباه رایج مالیاتی

اشتباه رایج مالیاتی هنگام تنظيم و ارائه اظهارنامه :

اشتباه رایج مالیاتی یکی از مواردی است که شرکتها و اشخاص با تصور اینکه این موارد مهم نیستند یا تاثیر خاصی در روند خدمات مالی و خدمات مالیاتی آنها ندارند ، عموماً جدی گرفته نمی شوند و همین مساله ممکن است تا در هنگام پرداخت مالیات با مشکلات عدیده ای برخورد کنند . توجه داشته باشید که هر یک اشتباه رایج مالیاتی  در زمینه های مختلف از قبیل اظهار نامه عملکرد ، ممکن به ضررتان تمام شود . پس پیشنهاد می کنم موارد ذیل را با دقت کامل مطالعه کرده و به کار ببندید .

1. عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی ( کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه ماده 169)

2. بی توجهی به افزایش یا کاهش سرمایه بدون اجرای تشریفات قانون تجارت

3.  توجه نکردن به دستورالعمل رسیدگی تعدیلات سنواتی صادره از طرف امور مالیاتی و استانداردحسابداری

4. دریافت نکردن اطلاعات صحیح محاسباتی از ماده 151 ق.م.م و اعمال تعدیلات اختصاصی مربوط به آن

5. بی دقتی به دستورالعمل تسهیلات دریافتی ( بهره ) و حساب جاری شرکا به همراه عدم توجه به قرارداد تسهیلات ( تفکیک سال جاری و سنوات آتی )

6. بی توجهی به آرتیکل مقابل سرفصل حساب جاری شرکاء

7. منفی شدن لحظه ای کد حساب موجودی نقد و بانک

8. منطبق نبودن گردش مواد ، گردش کالای ساخته شده با سرفصل موجودی ها، بهای تمام شده ، عدم رعایت سیستم های قیمت گذاری قابل قبول در حسابداریfifo) – میانگین – میانگین موزون)

9. عدم رعایت دستورالعمل تسعیر ارز صادره از سازمان امور مالیاتی و رهنمودهای استاندارد حسابداری شماره 16 ( تسعیر اقلام پولی حین ترازنامه تاکید شده است)

10.  رعایت نکردن رهنمودهای استاندارد شماره 13 و ملحوظ نداشتن هزینه بهره ( اضافات دارایی ) یا سود و زیان

11. عدم رعایت طبقه بندی ثبت هزینه ها طبق ماده 147 و 148

12. بی اطلاعی از ردیف 16 ماده 20 آیین نامه تحریر دفاتر

13. بی توجهی ماده 18 آیین نامه تحریر دفاتر ( فصل چهارم )

14. عدم انطباق درآمد و هزینه بر روی 3 سامانه کنترلی امور مالیاتی

15. عدم توجه به معافیت قانونی ماده 132 و 81 در مورد فعالیتهای معاف که کاملا باید منطبق و قانونی باشد

16. عدم توجه به انطباق مبلغ پرداختی پروفرم با اطلاعات مندرج در اظهارنامه گمرکی

17. نداشتن انطباق مانده حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید ( اعتبار مالیاتی ) و فروش در 3 ماهه چهارم

18. رعایت نکردن  رهنمودهای شماره 6 استاندارد حسابداری در مورد نحوه اعمال ذخیره قانوین در پایان سال

19. نداشتن توجه کافی به تناوب تجدید ارزیابی دارایی ثابت و رهنمودهای تعریف شده در استاندارد شماره 11

20. نبود تسلط کافی بر نحوه شناسایی درآمد عملیاتی و انطباق مرتبط مرکز هزینه های آن

21. بی دقتی به مباحث صنعتی ( تسهیم اولیه و ثانویه ) هزینه یابی هی موثر بر قیمت تمام شده کالای فروش رفته و متعاقباً اثر آن در موجودی پایان دوره و در جریان ساخت

22. عدم رعایت رهنمودهای حسابداری سرمایه گذاریها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی در مورد شناخت درآمد

5/5 (2 نظر)